cubamuyfacil_registrarme
Cuba muy Facil

​​​​​​NaUTA WiFi

Recargas

recarga-cubacel, cubacel-cuba

​​​​SMS a Cuba

TEXTO HACIA CUBA

nauta, nauta wifi, recargas a nauta, cuba
llamadas-cuba, llamar-cuba, cuballama
sms-cuba, mensajes-texto-cuba
llamar_a_cuba_muy_facil
cubamuyfacil_mi_cuenta

​​​​​​​​​llama a cuba

​DOS Opciones​​​

​​​​​​​​CUBACEL - etecsa

recargas